Om Investeringssparkontot

INVESTERINGSSPARKONTO (ISKONTO)
Den 1 januari 2012 införs det nya Investeringssparkontot som ska göra det enklare för enskilda konsumenter att spara i aktier och fonder.
 
Regeringen anser att det är viktigt att hushållen genom långsiktigt sparande ska kunna bygga upp en ekonomisk buffert. Det är värdefullt, inte minst i ekonomiskt oroliga tider. Investeringssparkontot har stora fördelar för den som vill spara i aktier och fonder och underlättar långsiktigt sparande.

Kontot ska göra det enklare för privatpersoner att spara i aktier och fonder samt stimulera sparande. Skatten på kontot är låg, enskilda transaktioner behöver inte deklareras och inlåsningseffekter undviks. Vidare har spararen, till skillnad mot vad som gäller vid sparande i en kapitalförsäkring, rätt att rösta för aktierna.

Reglerna för investeringssparkontot innebär bland annat att:

  • aktier och fonder, men också andra finansiella instrument som optioner, kan placeras på ett investeringssparkonto.
  • skatten på tillgångar på investeringssparkontot baseras på en förväntad genomsnittlig avkastning, precis som för kapital- och pensionsförsäkringar.
  • skatten beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Först lägger man ihop tillgångarnas värde vid fyra mättidpunkter under året med inbetalningar under året. Kapitalunderlaget utgör en fjärdedel av den summan. Därefter multipliceras underlaget med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Resultatet, dvs. schablonintäkten, ska tas upp som en kapitalinkomst och beskattas med 30 procent. Institutet som tillhandahåller investeringssparkontot ska beräkna och rapportera schablonintäkten till Skatteverket.

Källa: Regeringskansliet

Leave a Reply