Viktigt att tänka på inför årsskiftet!

Kapitalvinster & kapitalförluster under 2011
Det är skattemässigt fördelaktigt att se till att en vinst vid försäljning av värdepapper alltid kvittas mot en förlust. Tänk dessutom på att det är möjligt att sälja värdepapper inom familjen om ni vill behålla ägandet.

Se över sparandet innan årsskiftet 2011 / 2012
Om du vill sälja andelar i vanligt fondsparande för att sätta in på Investeringssparkonto/ISkonto (oberoende om det är insättning i fond, placerat i derivat eller i form av aktier) så kan det vara förmånligt att sälja före årsskiftet. Fonden beskattas på det värde som finns den 1 januari medan ISkontot schablonbeskattas löpande under året.
 
Exempel dubbelbeskattning
Om en vanlig fond avslutas i början på året (2012) och pengarna förs över till ISkonto beskattas du fullt ut för båda.

Leave a Reply